Reference

Čerpací stanice před uložením do terénu.

ČS splaškových vod v obci Brňany

Dodávka, instalace  a zprovoznění čerpací stanice odpadních vod v obci Brňany na Litoměřicku. Jednalo se o centrální ČS typ DS C2 se dvěma čerpadly a kompletním řídícím systémem. Na ČS přitéká odpadní voda z celé obce a dále je transportována výtlačným potrubím do do vedlejší obce (cca 1500m), kde je likvidována na místní čistírně odpadních vod.

Technologická sestava.

Technologické nádrže a kolony

Dodávka technologických nádrží a filtračních kolon pro společnost SAFINA, a.s. Dodávka byla pro provoz rafinace drahých kovů. Sočástí dodávky bylo spolupodílení se na konstrukčním řešení a propojení s další technologickou částí provozu. Realizace probíhala bez přerušení provozu.

Kalová nádrž pro ÚV Štěchovice

Společnost EKOSYTEM spol. s r.o. byla dodavatelem technologické části úpravny vody, a to sestavy dosazovací kalové nádrže pro úpravnu vody ve Štěchovicích. Dodávka zahrnovala zejména tyto práce:

  • Spolupodílení na projektové přípravě, konzultace s provozovatelem
  • Konstrukční a výrobní dokumentace
  • Výroba nové sestavy nádrží za provozu ÚV
  • Demontáž, a odstranění zbytků staré nádrže
  • Dodávka potrubních rozvodů DN 80 a DN100
  • Propojení nádrže s novým potrubním rozvodem

Výroba větší části nádrže, její dokončení a připojení k systému bylo provedeno za plného provozu v prostorách ÚV. Odstavení úpravny vody proběhlo pouze při výměně staré nádrže za novou.