Krbové kazety

Krbová kazeta VATRA ®

Krbová kazeta na míru k zabudování do stávajících otevřených krbu není samostatným výrobkem - krbovou vložku, ale jedná se o vnitřní výplň stávajícího topeniště opatřenou prosklenými dvířky. Případně lze vyrobit pouze samostatná dvířka s futrem. Uzavřením otevřeného topeniště vznikne v podstatě akumulační pec protože průtok spalin se sníží a zvýší se tak účinnost, avšak na rozdíl od krbové vložky kde se teplo uvolňuje přes celý plášť kde tvoří teplovzdušný výměník, zde tento přenos probíhá pouze částečně. Zbytek tepla nakumuluje těleso a teplo se uvolňuje pozvolna.

Teplovodní varianta zde není možná jelikož jak jsme již uvedli nejedná se o krbovou vložku, ale pouze o součástku pro vylepšení stávajícího funkčního topeniště. V podstatě jde o samostatné krbová dvířka a teplovzdušný výměník kde cesta teplovzdušného proudění probíhá přes zdvojené dno, poté přes zadní dvojenou stěnu na které jsou dále napojeny roury které vyvádějí ohřátý vzduch zpět mřížkou nad dvířky.

Parametry krbové kazety na míru

  • tento výrobek díky získání možnosti regulace sníží spotřebu paliva v otevřeném krbu až o polovinu a zvýší účinnost krbu

  • vyřeší rovněž případný problém s nedostatečným tahem

  • zvýší bezpečnost jelikož zcela zabrání úniku jisker.

  • rovněž spotřeba vzduchu z místnosti se podstatně sníží, čímž se odstraní nepříjemný průvan, který vzniká při spalování v otevřených topeništích. 

  • nekonečná škála rozměrů protože výrobek se dělá pouze na míru. K tomuto účelu slouží tento rozměrový FORMULÁŘ.

 

Pro zadání rozměrů krbové kazety VATRA naleznete formulář Google ZDE , nebo ke stažení a odeslání např. e-mailem ve formátu Word ZDEOvěřit si ceny či provést objednávku můžete v našem e-shopuHodnoty kót A,B,C ... tam uveďte do poznámky při objednání.

Pro vyšší přesnost uveďte rozměr v mm. Výrobce zhotovuje šířku (A) a výšku (B) odečtenou o 8 mm z důvodu nutnosti instalace sklokeramické šňůry, která zajišťuje těsnost pro lepší regulaci hoření a zároveň brání poškození krbu vlivem tepelné roztažnosti tělesa. Vy ale uveďte čistý rozměr bez odečtu.

V případě poptávky samostatných dvířek stačí uvést rozměry "A" a "B".   

Krbová kazeta či dvířka jsou určena pouze pro stávající otevřené krby, které vyhovují této úpravě respektive přeměně z otevřeného topeniště na uzavřené. Při této úpravě totiž dochází ke změně spalování vlivem snížení průtoku vzduchu na minimum, které je směrováno přímo do spalovacího procesu a tudíž díky tomuto zefektivnění dochází i ke zvýšení teploty masívu krbu vlivem zvýšení účinnosti a výkonu. Otevřený krb se tak prakticky mění na akumulační pec. Krbová kazeta je chlazená a tudíž je tento efekt mírně menší než u samostatných dvířek. Nevyhovující jsou tedy krby z materiálů teplotně neodolávajících či osazených neodizolovanými hořlavými prvky (dř. římsa) či přiléhajících k hořlavým materiálům či topeniště v dezolátním (nepevném) stavu. Proto je nutno než se rozhodnete pro instalaci, posoudit, zda těleso vyhovuje materiálově i konstrukčně. Ideální jsou masivní kamenné či šamotové konstrukce. Provedení spalinové cesty (odtahu zplodin) musí odpovídat ČSN 734201pro navrhování a provádění spalinové cesty. Obecně platí, že když krb fungoval jako otevřený bez problému nebo s menšími problémy způsobené tahem, bude krb takto upravený fungovat bez problému. Pouze je nutno počítat se shora uvedenou vyšší teplotou pláště která je individuální a ve většině případů bezproblematická.

Provedení spalinové cesty (odtahu zplodin) musí odpovídat ČSN 734201 pro navrhování a provádění spalinové cesty. Před uvedením do provozu musí tedy proběhnout revize kouřové cesty. Doporučujeme využít nejbližšího kominického mistra v okolí s kterým se zároveň domluvíte na pravidelných kontrolách.