Regulátor tahu

Jedná se v podstatě o omezovač tahu na bázi automaticky regulovaného přisávání tzv. falešného vzduchu. Zařízení v podstatě nahrazuje komínovou klapku a dokáže samo pružně reagovat na aktuální stav. Dosahuje stejného výsledku jako škrtící klapka, avšak pracuje na úplně opačném principu. Snížení tahu v kouřovodu spotřebiče dosáhne tak že komín v podstatě zahltí tzv. falešným přisáváním a dokáže tak pružně reagovat narozdíl od klasické škrtící klapky. Tentpo produkt nabízíme v našem e-shopu ZDE.

Pro kvalitní vytápění bez přetápění je zároveň dobré počítat i s automatickou regulací komínového tahu. Tah každého komínu se v průběhu provozu vlivem zahřívání neustále zvyšuje což nutí spotřebič k narůstajícímu výkonu což často neustojí ani regulace na topeništi a ani škrtící klapky na kouřové cestě. Proto doporučujeme zároveň instalovat na kouřovou cestu regulátor tahu - automatickou přisávací klapku. Regulátor příznivě ovlivňuje spotřebu dřeva a zabraňuje přetápění.

Regulátor tahu je v podstatě nerezová klapka, která pomocí své vlastní hmotnosti reguluje podtlak komína na konstantní předem určenou hodnotu. Pomocí závaží na klapce je možno přesunout těžiště klapky a tím zregulovat komíny s různě velkým tahem. Když stoupne podtlak ve spalinové cestě, regulátor tahu se otevře a regulovaným přívodem vzduchu omezí podtlak na nastavenou úroveň. Při poklesu podtlaku se regulátor tahu znovu uzavře. Takový princip zajistí konstantní podmínky pro hoření a tím celkovou úsporu energie. Nejúčinnější je regulátor tahu umístěný blízko spotřebiče. Kvůli menšímu množství sazí doporučujeme raději instalaci pod sopouch do neúčinné výšky. 

Možnosti umístění regulátoru tahu viz. obrázek:

1) na kouřovod 
2) do komínových dvířek 
3) do neúčinné výšky komína 
4) do účinné výšky komína 
5) na kouřovod s přívodem externího vzduchu