Krby sálavé

Za SÁLAVÉ KRBY jsou považována tělesa která předávají teplo povrchem svého korpusu, čili nejen přes sklo topeniště.

Pláště sálavých krbů jsou vystavěny z materiálů (většinou na bázi šamotů a dalších keramických materiálů často s příměsí magnezitu) které vedou teplo tedy přesný opak izolačních materiálů. Tyto tělesa jsou většinou brány i víceméně jako akumulační tělesa, avšak zde hraje zásadní roli celkový objem materiálu. Aby těleso bylo významným akumulantem, je potřeba počítat s hmotností od tuny výše. Pro účinné a pružné hospodaření s energií formou ukládání tepla (zálohování) doporučujeme spíše teplovodní krby. Sálavá tělesa často fungují na principu uzavřené cirkulace vzduchu a často využívají i tahové systémy což jsou specielní prodloužené trasy odtahu spalin.