Krby teplovodní

TEPLOVODNÍM KRBEM se míní těleso které je opatřeno topeništěm s vodním výměníkem. Těleso ohřívá vodu která dále proudí do systému v domě. Princip je prakticky shodný s teplovodním kotlem s rozdílem že krb je zároveň dekorace.

Toto řešení je asi nepraktičtější jelikož skýtá mnoho možností. Ohřev vody například v kombinaci s akumulační nádrží v systému umožňuje s vyprodukovanou s tepelnou energií nejlépe hospodařit. Přebytek ukládat a uvolnit dle potřeby později v době kdy už krb nehoří. Teplo lze použít pro ohřev užitkové vody. 

Toto řešení samozřejmě potřebuje funkční rozvody ústředního vytápění a je tedy ideální teplovodní krb pořídit hlavně v případech kdy rozvody již v domě již existují. Zařízení se pak může doplňovat s kotlem či dalšími zařízeními jako např. solární vodní panel atd.