Stanovení tepelných ztrát

Jakmile jsme si ujasnili množství prostor určené k vytápění, můžeme přejít ke stanovení potřebného výkonu. Ten se zpravidla vypočítá dle počtu m3 ( plocha m2 vytápěných prostor násobeno výškou stropu). Pro přibližný odhad bohatě postačí výpočet za pomoci kamnářské konstanty dle normy ČSN 734231 viz. tabulka. Jedná se o tepelnou ztrátu místnosti, ve které je topeniště umístěno. 

Kamnářská konstanta - ztráta místnosti je počítána při venkovní návrhové teplotě -15 °C.

roveň izolace Kamnářská konstanta K [W/h * m3] příklad ztráta místnosti  5×4×2,6 m přepočet na kWh

((52m3 * K) / 1000)

Špatná tepelná izolace 45 2,34 kWh
Střední tepelná izolace 32,5 1,69 kWh
Dobrá tepelná izolace 22,5 1,17 kWh
Velmi dobrá tepelná izolace 12 0,624 kWh

Další možností jak stanovit potřebný maximální výkon topeniště pro daný objekt v případě že znáte jeho třídu energetické náročnosti je za pomoci této tabulky:

Případně použijte konfigurátor v našem e-shopu ( pomocný filtr produktů  kde vám bude nabídnuta množina vhodných topenišť).

Složitějším způsobem je pak  výpočet tepelných ztrát dle normy ČSN EN 12831, který je pro tyto účely zbytečný a proto se jím zde nebudeme zabývat.